GIH

Anrasin nan Rezilyans, Ini nan KwasansRanfòse Ayiti ak devlopman dirab

Byenveni nan Grown in Haiti (GiH), ki pi plis pase yon òganizasyon; nou se yon efò kolektif ki sòti nan tè fètil peyi Ayiti nou an. Kòm yon kominote, nou entèliye nan misyon nou pou ranfòse youn ak lòt, anrichi anviwònman nou, ak kreye yon lavni kote timoun nou yo ka fleri. Angajman nou pou dirabilite, divèsite, ak otonomi pa sèlman yon ideyal—li se yon fason pou viv ke nou defann pasyoneman. Anplis de sa, nou ofri atelye gratis nan agrikilti sentwopik pou tout fanmi nou ka solidifye konesans ak kapasite ki nesesè pou gide anviwònman nou nan yon lavni an abondans.

Nan GiH, kominote nou etann pi lwen pase vwazenaj imedyat nou - li kouvri tout Ayiti. Ansanm, nou kanpe ak kiltivatè lokal yo, ekipe yo ak zouti ak konesans ki nesesè pou bati biznis dirab e pwofitab ki baze sou pratik agrikòl rejeneratif. Efò nou yo fè tè nou yo repran kò yo, amelyore kalite dlo, ak pwoteje resous natirèl ki se kè peyi nou an. Angajman kolektif sa a pa sòlman pwoteje anviwònman nou, men li tou kreye nouvo opòtinite pou manm kominote nan tout peyi d Ayiti.

Vwayaj nou te kòmanse nan 2014, e depi lè sa a, GiH te yon baliz dirabilite, sipo, ak siksè nan Cap Rouge, Ayiti. Nou distribiye semans ak pye bwa gratis pou manm kominote yo pou ankouraje endepandans ak estabilite, espesyalman nan tèm de sekirite manje. Efò pataje nou yo kiltive yon anviwònman ki pi vèt, ki pi fètil, epi bay refij pou espès endemik ak an danje.

Pi lwen pase èd imedyat, nou kwè nan pouvwa transfòmatif edikasyon. Angajman nou etann atravè tout peyi Ayiti. Nou ofri atelye sou pratik agrikòl dirab ak resous ak teknoloji lokal, sa asire konesans aksesib pou kominote ki lwen ak laj. Aprantisaj pataje sa a klere pouvwa transfòmatif agrikilti dirab, renfòse kominote, ak asire yon lavni anriche pou Ayiti cheri nou an.

Rakontre Ekip Nou An

Rankontre moun pasyone yo ki dèyè Grown in Haiti. Ekip divès nou an ini pa yon angajman pataje pou ankouraje chanjman pozitif ak kreye yon avni dirab. Avèk ekspètiz nan agrikilti, konsèvasyon anviwònman an, angajman kominote a, ak plis ankò, nou pote yon seri ladrès ak pèspektiv nan travay nou an. Aprann konnen moun k ap mennen misyon nou an pi devan.

Yi Liu

Ko-Fondatè
Li Piplis

Sidney-Max Etienne

Fondatè
Li Piplis

Paula Hyppolite

Ko-Fondate
Li Piplis

Sadaf Padder

Fon Kòlektè
Li Piplis

Patnè nou

Nan Grown in Haiti, nou fyè pou kolabore ak òganizasyon ak inisyativ ki pataje vizyon nou pou lavi dirab, konsèvasyon anviwònman an, ak devlopman kominote yo. Patnè ki gen valè nou yo jwe yon wòl enpòtan nan sipòte misyon nou ak ogmante enpak nou an. Ansanm, n ap travay pou yon avni ki pi vèt ak pi rezistan pou Ayiti

Haiti National Trust

Misyon Haiti National Trust se pou konsève ak pwoteje anviwònman an ak divèsite biyolojik an Ayiti pou jenerasyon kap vini yo pa identifye otspo biodiversite nan Ayiti, achte oswa lwe tè a pou pak, ak etabli alontèm mezi pwoteksyon pou chak pak.

haititrust.org


Global Climate Pledge

Gobal Climate Pledge (Pwomès Klima Global) se yon mouvman nouvo ki enspire tout moun pou vini ansamn ak yon pwomès pou pran aksyon klima pou yon pi bon avni! Angajman nou an enspire ak konsantre sou fason pozitif nan direksyon chanjman – pa sèlman sou kriz oswa negativite.

globalclimatepledge.com


GreenCheck.earth

Green Check se yon òganizsyon ki fasiclite donasyon, kreyasyon rezo, ak bati kapasite pou kominotè ki ap dirije gwoup aksyon klima nan Azi Sidès ak Amerik Latin.

greencheck.earth


Alpha Arts Alliance

Alpha Arts Alliance (ALPHA) se yon anyè ak ajans ipèrlokal pou atizay yo. ALPHA represante atis kontanporen na yon majorite mondyal ak yon konsantre sou fanm sid Azyatik. Travay atistik yo enspire pa jistis sosyal, sante mantal, anviwònman, aktivis kominotè ak eksplorasyon nan yon sans de fanmi ak lakay.

alphaartsalliance.com


Global Freedom Project

Global Freedom Project fè efò pou jwenn solisyon ki te deja la. Nou bay fason pou pèmèt sa ki pi pòv yo pa bati konfyans yon nan pwojè ki bay siksè. Yon prensip fondatè òganizasyon sa a se fè prezans nou an demode kòm byen vit ke posib.

global-freedon-project.org


Shaelle Etienne

Shaelle Etienne te orijinèlman kreye Yoga Salitasyon Soley pou timoun Grown in Haiti yo kòm yon resous pou refere lè ou vle fè yon detire kò plen. Li se yon liv koloran bileng ki dirije lektè a nan yon salitasyon solèy senp nan tou de kreyòl ak anglè.

Achte Liv La
shaelleetienne.com