GIH

Nou Plante! Se sa nou renmen fè.

Grown in Haiti te fonde an 2014 ak kreyasyon yon ti pepinyè ak divès pyebwa ki bay manje. Depi lè sa a, nou te plante et distribye byen plis pase 6,000 pyebwa ke moun yo pa sèlman deja manje nan men, men tou pwofi nan rekòlt yo.

Objektif nou se pou ogmante kapasite pou kominote lokal yo rive jwenn pi wo nivo dirabilite. Nou chache sipòte pratik ki mennen nan sante tè, ekosistèm divès ak finalman moun ki an sante.

Nou ankouraje manm kominote nou pou kiltive yon sans de responsablite pèsonèl kòm yon mwayen pou anrichi pwòp kominote nou pou anpeche plis degradasyon anviwònman an ak deplasman popilasyon an. Avèk èd volontè, nou bay edikasyon sou enpòtans ki genyen nan rebwazman ak apwòch plis dirab nan direksyon pou viv ak travay ak anviwònman nou an.

Yi

ko-fondate
plis enfòmasyon

Sidney

fondate
plis enfòmasyon

Paula

ko-fondate
plis enfòmasyon