GIH

Yi Liu

Ko-Fondatè

paj IG

Yi Liu se yon ansyen asistan terapi fizik ak yon fanatik kwizin ki renmen manje. Aprann fason ki pi bon pou grandi manje ak viv yon lavi dirab pandan l' ap rejenere anviwònman an se objektif prensipal li. Li ap chèche viv yon pi bon lavi pandan nan balans ak lanati. Yi ankouraje nou fè pi bon chwa ki pa sèlman bon pou Latè, men ki bon pou tèt nou.

Li fè sans – plant yo ede nou netwaye lè nou respire a, yo kenbe fre nan chalè a, api yo ajoute bote nan lavi nou!