GIH

Kwonik GiH yo Entèlijans ak Grenn Enspirasyon

Soti nan konprann pratik dirab rive nan istwa pèsonèl rezilyans ak anpouvwa, blog nou an chèche nouri konprann ou de misyon nou an ak travay transfòmatif nou ap fè atravè kominote vibrant Ayiti yo. Vin patisipe nan eksplorasyon sa a epi kite rasin konesans nou grandi pi fon.