GIH

28 Janvye 2021

“Koupe-lage” pou abondans!

  • Nan yon sistèm natirèl, fèy yo, branch yo, mòso bwa yo, ak lòt materyèl plant yo tonbe kote yo ka nouri tè a. Obsève ak imite sa k ap pase natirèlman, nou ka travay pou nou adapte yon fason ki pi dirab pou jere "fatra" forè a. Menm move zèb yo gen kapacite pou kondisyone tè degrade. Akimilasyon fimye sa a bay tè a manje san okenn efò. Lage pay se youn nan pi bon bagay ou ka fè pou pye bwa yo. Teknik sa telman senp, jis lage tout materyel ou koupe yo sou tè a.

    Olye pou ou plante forè ou touswit, li fè sans pou plante plant k ap grandi vit ak pye bwa ki ka itilize kòm pay pou tè a ka rekondisyone. Ou ka sevi ak preske tout plant ak teknik sa, men gen kèk ki senpleman pi bon pase lòt yo. Karakteristik ki pi enpòtan nan plant ou vle itilize pou pay se sa ki grandi byen vit ak jenere anpil fèy. Lè ou pratike metòd sa a, w ap ranplase sa lanati fè natirèlman nan yon forè. Yon bèl kouch pay ede kenbe imidite tè a, siprime move zèb epi ajoute eleman nitritif nan tè a.

    Ayiti nou pa gen fasilite achte yon kamyon pay, se sak fè mwen jis plante plan ki ka bay anpil pay. Sa m prefere pou teknik sa a se Vetivè, Doliv (Moringa oleifera), sitwonèl (Cymbopogon nardus), pwa kongo (Cajanus cajan), bwa ak fèy bannann (Musa acuminata) senpleman paske yo abondan epi yo fasil pou jere. Men nenpòt pay ou lage sou tè a pral amelyore kondisyon tè a. Jis lage pay yo sou tè a olye ou sanble yo pou boule.

    Yon bagay ou dwe konsidere lè ou lage pay se pratike metòd sa a pandan sezon lapli paske sa pa pral sèlman ajoute nan imidite tè ou, men tou akselere pwosesis dekonpozisyon ak kenbe pay yo an plas. Lè kondisyon yo twò sèk, van kapab deplase pay la. Epitou, plant ke ou pa vle nan forè a ta dwe tounen pay anvan yo fè grenn pou ou ka diminye chans pou plant sa yo repouse. Sa ede asire ke plant ou vle yo benefisye yon tè rich pandan ou elimine plant ou pas vle yo.

    An konklizyon, ranplase eleman nitritif nan tè a se objektif debaz la nan fètilizasyon. Tè a nouri plant yo pou plant yo ka nouri vant nou.