GIH

24 Novanm 2020

Yon Nouvo Pèspektiv:
Abrase Chanjman

Chanjman se yon pati inevitab nan lavi, epi pandan ke li ka twoublan, li esansyèl pou kwasans pèsonèl ak devlopman. Anbrase chanjman an pote nouvo eksperyans ak opòtinite ki fè lavi plis satisfè ak enteresan. Pandan n ap antre nan vwayaj sa a, nou envite w vin jwenn nou nan anbrase chanjman.

Entwodwi nouvo fòma sit entènèt nou an

Nou te aprann anpil pandan ane yo, e nou vle pataje konesans nou ak eksperyans nou avèk ou. Se poutèt sa nou te deside repare sit entènèt nou an, transfòme li nan yon resous valab pou lòt moun sou yon chemen menm jan an oswa pou moun ki kirye yo kapab aprann yon bagay nouvo.

Eksplore Sijè Kle Yo

Nouvo blog nou an pral kouvri divès sijè tankou lavi dirab, sekirite alimantè, rebwazman, devlopman kominote a, ak plis ankò. Lè nou pataje pwen sa yo nan vwayaj nou an, nou espere enspire ou anbrase chanjman epi wè li kòm yon fòs pozitif nan pwòp lavi ou.

Vin pataje vwayaj sa a

Asire ou ke ou swiv nou sou Instagram pou resevwa notifikasyon pou pwochen posts, epi vin pataje eksperyans nou pandan n ap kontinye evolye ak grandi ansanm. Ann anbrase chanjman epi kreye yon avni ki pi dirab, pou yon lavni vibwan pou tèt nou ak planèt nou an.

Byenvini sou nouvo sit entènèt Grown in Haiti. Nou kontan resevwa w!