GIH

30 Novanm 2020

Rebwazman se yon solisyon pou anpil nan pwoblèm nou yo.

Aktivite rebwazman ankouraje rediksyon gradyèl nan kabòn diyoksid nan atmosfè a pandan fotosentèz. Sa redui konsantrasyon li nan atmosfè a pa divilge oksijèn. Se poutèt sa ki ede kenbe balans lan kabòn diyoksid ak oksijèn. Mwens gaz kabonik vle di mwens polisyon ak mwens rechofman atmosfè.

Ewozyon ak dlo kontaminasyon se ankò yon lòt gwo danje nan anviwònman an ki te koze pa debwazman. Rasin pyebwa yo sèvi kòm yon barikad natirèl pou kenbe tè a an plas. Kòm ekoulman tè an anpeche, eleman nitritif esansyèl yo kenbe pou tè a rete fètil. Pye bwa yo ankò itil nan bay tè a manje ak fèy e branch sèk.

Forè yo se yon sistèm depo dlo natirèl epi yo ralanti aridite nan atmosfè a pa absòbe imidite nan fèy ak rasin yo. Lè sa a, pyebwa yo lage kèk nan dlo yo absòbe nan transpirasyon kòm vapè dlo ki sot nan fèy yo. Sa ede retabli imidite nan atmosfè a epi ede kenbe tanperati sifas planèt nou an.

Sou sijè ekonomi an, lè forè yo byen jere epi plant yo regilyèman plante, yon forè kapab yon sous dirab pou bwa ki bay tout bagay soti nan papye twalèt rive nan bati kay.

Planèt nou an gen anpil bezwen pou restorasyon. Avantaj rebwazman - ak prensipalman evite debwazman - pi klè nan lè sa a pase tout lòt lè. Malgre ke debwazman gen yon kantite kòz (tankou dife, koupe klè pou agrikilti oswa pou bati kay, ak fouye min), li toujou nou ki pou moun responsab nan okipe anviwònman nou. Fòk nou fè tout sa nou kapab, pandan nou kapab!