GIH

20 Desanm 2020

Sistèm Manje Rejeneratif:
Yon Pil Benefis

Dekouvri Bèl Bagay Ki Kache Nan Sistèm Manje Rejeneratif

Sistèm manje rejeneratif fè plis pase jis bay manje—yo kenbe kle pou rezoud anpil pwoblèm anviwònman ak agrikòl. Pandan ke abondans nan manje se benefis ki pi evidan, sistèm manje rejeneratif tou sipòte divèsite biyolojik, estabilize tè, anpeche ewozyon, amelyore depo dlo, ak tanperati lè ak tè modere.

Prezève Divèsite Jenetik ak Souverènte Semans

Sistèm manje rejeneratif sèvi kòm sous louvri, bank semans vivan, ki ede prezève yon varyete divès kalite plant ak pye bwa ki pwodui manje. Sa pèmèt yo evolye ak anviwònman nou an ki toujou ap chanje, pou asire sekirite alimantè Ayiti ak souverènte semans. Lè nou plante, grandi, manje, ak pataje semans, nou ka adapte yo ak anviwònman nou an, kenbe koneksyon nou ak manje nou renmen yo, epi redwi depandans sou konpayi semans etranje ki ankouraje monokilti ak rekòt ibrid.

Yon Refij Pou Bèt Sovaj

Sistèm manje rejeneratif pa sèlman benefisye moun, men tou bay abita pou yon divèsite espès, ki gen ladan zwazo, reptil, anfibyen, ak ensèk. Nan forè twopikal tankou sa yo ki ann Ayiti, anpil espès ki ra ak ki an danje jwenn refij nan forè segondè sa yo, ki kontribye nan divèsite biyolojik rich la.

Rejenerasyon Anviwònman An

Forè yo jwe yon wòl enpòtan nan anpeche ewozyon tè a ak kenbe sik dlo a. Nou te itilize teknik agwoforestri tradisyonèl depi lontan pou pwodwi manje san yo pa lakòz domaj nan anviwònman an alontèm. Pye bwa nan sistèm manje rejeneratif nouri tè a, kenbe nivo matyè òganik, ak tanperati tè a modere. Plis yon sistèm agrikòl sanble ak yon forè natirèl, se mwens chans pou li gen yon enpak negatif sou anviwònman an.

Konbat Chanjman Nan Klima

Forè yo gen yon enfliyans enpòtan sou klima lokal ak mondyal. Koupe ak boule forè degaje kabòn nan atmosfè a, kontribye nan rechofman planèt la. Kontrèman, forè vivan absòbe gaz kabonik (CO2) pandan fotosentèz epi estoke kabòn nan kòf yo, rasin yo, fèy yo ak tè a. Etabli ak pwoteje forè se youn nan pi bon chans nou pou bese chanjman nan klima.

Kòm ou ka wè, sistèm manje rejeneratif yo plis pase jis grandi manje. Yo ofri yon pakèt benefis pou anviwònman an, bèt sovaj, ak kominote nou yo. Anbrase sistèm manje rejeneratif kòm yon pratik agrikòl dirab ka ede asire sekirite alimantè pou dè milyon de moun pou jenerasyon k ap vini yo.