GIH

30 Desanm 2020

Poukisa rebwazman enpòtan pou
sante planèt nou an ak lavni nou?

Aktivite rebwazman ankouraje rediksyon gradyèl CO2 nan atmosfè a atravè absòpsyon pandan fotosentèz. Sa a vin diminye konsantrasyon li nan atmosfè a lè li lage oksijèn ki ede kenbe balans CO2/O2. Mwens gaz kabonik vle di mwens polisyon ak mwens rechofman planèt la.

Ewozyon ak kontaminasyon dlo se yon lòt gwo danje anviwònman an ki te koze pa debwazman. Rasin pye bwa yo sèvi kòm yon lank natirèl ki gaye anpil nan tè a pou kenbe tè a an plas. Kòm yo anpeche ekoulman tè a, eleman nitritif esansyèl yo konsève epi tè a rete fètil. Pye bwa anplis bay tè a manje ak fèy e branch sèk ki tonbe.

Forè yo se yon sistèm depo dlo lapli natirèl epi yo ralanti aridite atmosfè a lè yo absòbe imidite nan fèy ak rasin. Lè sa a, pye bwa yo lage kèk nan dlo yo absòbe atravè transpirasyon kòm vapè dlo ki soti nan fèy yo. Sa a ede retabli imidite nan atmosfè a epi ede kenbe tanperati sifas planèt nou an pi fre.

Sou sijè ekonomi, lè forè yo byen jere ak plantil yo regilyèman plante, yon forè ka yon sous dirab pou bwa ki bay tout bagay soti nan papye rive nan kay.

Efò pou retabli pwoteksyon forè mondyal evidamman gen anpil benefis sou yon nivo chimik, sosyal ak byolojik. Avantaj yo nan rebwazman - ak evite debwazman an premye - twòp klè. Malgre ke debwazman gen yon kantite kòz (ki gen ladan dife, koupe pou agrikilti oswa koloni imen, bati kay, ak min), Se toujou pou nou fè sa nou kapab, pandan ke nou kapab.