GIH

30 Desanm 2020

Pye bwa pa pye bwa:
Sove avni nou an

Respire

Imajine sa a: w ap kanpe nan kwen yon forè fètil e vibran. Ou respire pwofondman, lè a pi ak pwòp, epi ou ka prèske goute vèt la bò kote ou. Chak pye bwa ou wè ap jwe wòl li nan yon bèl echanj - absòbe CO2 ak degaje oksijèn, yon sik san rete ki kenbe lè planèt nou an an sante ak rèspirant. Li se yon pwosesis senp men moniman ki ede kwape polisyon ak ralanti rechofman planèt la.

Pwotèj ak Eponj Lanati

Koulye a, deplase gade pi ba, kote rasin pyebwa sa yo fouye byen fon nan tè a. Yo se plak pwotèj lanati, kenbe tè a ansanm, anpeche li lave pa lapli oswa soufle pa van. Yo se tou eponj lanati, absòbe dlo lapli ak anpeche atmosfè nou an seche. An retou, yo bay tè a fèy ak branch ki tonbe, ki kenbe li fètil ak vibran.

Yon Richès An Lò Vèt

Pandan ou kanpe la, ou pa jis ap gade yon forè. Ou ap gade nan yon ekonomi dirab. Yon forè ki byen jere, ak nouvo plant ki toujou ap plante, ka bay yon rezèv kontinyèl nan bwa. Li se yon resous renouvlab ki alimante divès endistri, soti nan papye ki nan enprimant ou a rive nan bwa ki bati kay ou.

Chanjman, Yon Sèl Grenn Alafwa

Reyalite di a se ke nou ap pèdi forè nou yo nan yon vitès rapid akòz faktè tankou dife, agrikilti, abitasyon imen, debwazman, ak min. Poutan, gen espwa. Chak nan nou kenbe pouvwa pou n chanje naratif la. Lè nou plante yon grenn, lè nou sipòte efò rebwazman yo, lè nou gaye konsyantizasyon, nou ka fè yon diferans.

Sante planèt nou an ak avni nou kouche nan lonbraj pye bwa yo. Kidonk, ann plante epi asire yon avni ki pi vèt, ki pi an sante ak ki pi rich pou tout moun.