GIH

Reyabilite bèt sovaj

pòs orijinal IG

Espès sa a gen yon ti ranje ak popilasyon, ki kontinye diminye kòm yon rezilta pèd abita yo ak pèsekisyon. Li kidonk kalifye kòm yon espès vilnerab. Nou fè sa nou kapab pou reyabilite sak te kaptire pou komès jiskaske yo kapab retounen nan bwa.

© 2021 Grown in Haiti. Tout Dwa Rezeve