GIH

Panse global, aji lokal

vizite sit yo

An patenarya avèk @myecoresolution, nou diskite pou sipòte kominote lokal yo pou fè fas a globalizasyon ki destriktif pou sistèm manje nou yo.

EcoResolution se yon platfòm jistis anviwonman ki te kreye pa Cara Delevingne ak Advaya nan 2019 ak yon misyon pou otorize moun atravè mond lan pou pran aksyon, pou w' kanpe olye ou chita, devan klima global nou ak kriz ekolojik yo!

av -->

© 2021 Grown in Haiti. Tout Dwa Rezeve