GIH

Tout bati alamen

pòs orijinal IG

Travay avèk bòss koute lajan, men li sètènman fè pwosesis bati an anpil pi fasil, men si w santi w patikilyèman anbisye, ou ka chwazi bati pwòp kay ou a.