GIH

Kiltive kominote ak jaden

pòs orijinal IG

Jaden kominotè yo se kote vwazen ka rasanble pou kiltive plant, legim ak fwi ansanm. Jaden sa yo pa sèlman amelyore nitrisyon ak aktivite fizik, men tou, angajman kominote a ak vitalite ekonomik.

© 2021 Grown in Haiti. Tout Dwa Rezeve