GIH

Zanmi (jaden) ak benefis

pòs orijinal IG

Polinizè yo ak lòt bèt benefisye yo se pi gwo eleman nan ekosistèm forè nou. 80% nan tout pyebwa yo polinize pa ensèk ak yon bon kantite bèt forè ede kenbe popilasyon ensèk nuizib pi ba.