GIH

Prèv ke yon forè manje ka sipòte divèsite biyolojik

pòs orijinal IG

Men yon lòt rezon pou sispann pratik agrikilti destriktif aktyèl nou yo pou adopte yon sistèm pi dirab ki ankouraje tout lavi.

Zagouti (Plagiodontia aedium) se youn nan plizyè espès ki orijine nan peyi nou. Popilasyon yo te redwi anpil nan ranje ak nimewo. Yo menase pa debwazman, lachas, konpetisyon soti nan bèt entwodwi tankou rat, chen ak chat, osi ak predasyon pa entwodwi woulong yo (Herpestes javanicus).

Men prèv ki montre forè manje oswa menm zòn prive pwoteje ka vin yon refij san danje pou espès ki an danje tankou Zagouti sa a.