GIH

Kominote nou an ap montre kwasans!

pòs orijinal IG

Kèlkeswa jan nou gade li, timoun yo se moun kap okipe lavni mond nou an. Li enpòtan pou pa sèlman anseye 'kijan pou', men tou 'poukisa' li enpòtan pou pwoteje anviwònman nou yo ak envesti nan lavni non sèlman tèt nou, men planèt nou an.

Nou eseye bay kominote nou an opòtinite pou yo rekonèt pwoblèm anviwònman yo ak ki wòl yo ka jwe nan non sèlman anpeche men adrese enkyetid sa yo. Si timoun yo aprann respekte ak pran swen anviwònman ke yo fè pati ak tout bèt sovaj nan yon laj jèn, yo pral ede prezève li pou lòt jenerasyon kap vini yo.

Jacquelin se youn nan premye jèn nan kominote nou an ki rekòlte nan yon pyebwa li te pran nan pepinyè nou an ak te pi motive nan pran swen pou pyebwa ke li te plante yo. Li te tèlman fyè pou montre premye rekòlt jaka li! Yon bon egzanp nan kominote nou an nan kisa yon ti pasyans ak swen ka bay.

-->

© 2021 Grown in Haiti. Tout Dwa Rezeve