GIH

Soti nan semans rive nan siksè: Ankouraje mwayen pou viv dirab atravè echanj fwi

Nou fyè pou nou temwen rezilta tanjib efò agrikilti rejeneratif nou yo. Youn nan istwa siksè sa yo te dewoule lè yon fwi ki te difisil pou jwen te fè wout li pou rive nan mache fwi sou wout Jakmel la. Reyalizasyon sa a te soti nan yon echanj fwi ki te fèt kèk ane de sa ant Grown in Haiti ak yon machann lokal.

Vandè a te banm yon pòm lyann, epi an retou, nou te pataje kèk plant djaka avèk li. Senp aksyon kolaborasyon ak pataje konesans sa a te mete fondasyon pou yon ekonomi lokal ki pi divès ak dirab.

Plizyè ane apre, nou te kontan dekouvri ke pye djaka nou te pataje yo te fleri, e kounye a, machann nan montre ak fyète fwi travay li nan bak li. Istwa sa a demontre pouvwa koperasyon, pataje konesans, ak agrikilti rejeneratif nan ankouraje mwayen pou viv ak anrichi kominote lokal yo.

Pandan Grown in Haiti ap kontinye ankouraje sante ekolojik, nou espere kreye plis istwa tankou sa a, kote fwi efò kolektif nou yo kontribye nan yon avni ki pi briyan ak pi vèt pou nou tout.