GIH

Swen forè

pòs orijinal IG

Pafwa, pi bon bagay ou ka fè pou kenbe sante forè ou se retire pye bwa malad yo. Pafwa li posib jis retire pòsyon ki bay pwoblèm men nan ka sa a, nou te gen yon pye bwa godwon kap grandi anndan zaboka a. Rasin godwon yo te manje tout kò pye zaboka a e yo te afekte kalite fwi yo. Li te pi bon pou retire li nèt pou lòt pyebwa vwazen yo pa ta viktim nan grenn godwon yo.

nav -->

© 2021 Grown in Haiti. Tout Dwa Rezeve