GIH

Nouri kwasans an Ayiti Depi 2014

Grown in Haiti se yon nisyativ ki dirije pa Ayisyen pou ankouraje devlopman ekolojik atravè pratik rejenerativ pou tè a. Ede nou kiltive chanjman BAY SIPÒ

Nap bati yon
Sant Kominote

Ede nou reyalize l!

Wè Plis
 • Pataje
  Konesans

  Atelye Agwoforestri Sentwopik Gratis pou yon Ayiti Pi Vèt

  Wè Plis
 • Prezante w
  AgriNatif

  Pionye nan Agwoforestri Rejeneratif an Ayiti

  Wè Plis
 • Kominote nou
  ap grandi!

  Ankouraje Pwochen Jenerasyon an Pou Yon Avni Ki Pi Vèt

  Wè Plis
 • soti nan grenn
  rive nan siksè

  Efò nou yo literalmen ap peye!

  Wè Plis