GIH

Liv ak Gid

Vrè Istwa Dèyè Forè Ayiti Yo

Li sou entènèt

Yo souvant di ke debwazman ak pwodiksyon chabon dwe kòz prinsipal pou povrete andemik an Ayiti. Redaksyon sa a mande pou yon naratif nouvo. Fason yo dekri sa nan Ayiti enkonplè epi yo pa kòrèk, li kontreproductiv devlopman ekonomik peyi a.

Kreye pa Lucile Maertens & Adrienne StorkBwa Yo: Pye Bwa Enpòtan nan Ayiti

Li sou entènèt

Liv sa a, ki te pibliye an 1996, prezante espès pyebwa anpòtan an Ayiti kòm yon pati nan yon efò USAID pou adrese degradasyon anviwònman an Ayiti. Pyebwa ki prezante yo se sitou sa ki nan jaden agrikòl, sa ki bay manje ak dife, byenke pye bwa ki gen enpòtans kiltirèl oswa ekolojik yo tou prezante.

Kreye pa Joel TimyanGid Agrikilti Sentwopik

Anglè
Kreyòl

Agrikilti sentwopik se yon fòm agrikilti rejenerasyon kondwi pa pouvwa nan siksesyon natirèl ki se pi lwen pase òganik ak dirab, li pwodi yon abondans. Yongwo chanjman nan agrikilti modèn.

Kreye pa Roger GietzenGid Pou Plante Sentwopik 2021

Anglè
Kreyòl

Sa se yon konsepsyon plante konsantre sou Ayiti kòm yon kote sib pou devlopman agrikòl. Li te kreye pa The Global Freedom Project pou ede kiltivatè an Ayiti amelyore pwodiksyon yo epi redwi degradasyon tè peyi a.

Kreye pa Roger GietzenYon gid ilistre nan agroforè

Anglè
Franse

Yon ti manyèl pratik ki fèt pou prezante agroforè pou piblik jeneral la.

Kreye pa Joaonabao LotufoYon Solisyon pou Maladi Dragon Jòn

Anglè
Kreyòl

Maladi drago jòn se yon maladi bakteri ki transmèt pa ensèk epi pafwa tou nan grèf. Li domaje pwodiksyon sitris globalman epi li te panse ke li iremedyabl. Atik sa a prezante yon solisyon ki te pwouve nan Brezil.

Kreye pa Roger Gietzen

Tradui pa Sidney-Max Etienne